رشد جمعیت در پردیس در سال 1401?

از تفاوت­ های عمده شهر پردیس با سایر شهر ها و حتی کلان شهر های کشور سرعت رشد جمعیت آن می باشد. این شهر در کمتر از سه دهه شکل گرفته و رشد جمعیت در پردیس در این مدت بسیار کوتاه بسیار شدید بوده، به طوری که جمعیت شهرک پردیس طبق سرشماری صورت گرفته در سال 1395، 80000 نفر بوده است.

نرخ رشد جمعیت در پردیس

نرخ رشد جمعیت شهر پردیس بسیار بالاتر از شهرهای بزرگ و حتی کلان شهری مانند تهران است. یکی از مهمترین عوامل این رشد نرخ جمعیت در شهر پردیس تفاوت قیمت بسیار آن با تهران بوده است که با اجرای طرح مسکن مهر پردیس این تفاوت مشهود تر و موجب افزایش بیشتر نرخ رشد جمعیت در پردیس شد.

شهر پردیس از نظر نرخ رشد جمعیت در استان تهران در رتبه اول قرار دارد. عوامل مختلفی موجب این نرخ رشد جمعیت بالا شده اند که نزدیکی به تهران، قیمت پایین تر مسکن، بهتر بودن آب و هوای پردیس نسبت به تهران و آینده نوید بخش سرمایه گذاری در آن را می توان از جمله این عوامل ذکر کرد.

نرخ رشد جمعیت در پردیس بین سال های 85 تا 90 حدود 8 درصد، بین سال های 90 تا 95 حدود 14.5 درصد و از سال 95 تا کنون حدود 50 درصد بوده است که از نرخ رشد جمعیت تهران نیز بسیار پیشی گرفته، اما اگر زیرساخت های لازم در این شهر هماهنگ با نرخ رشد توسعه نیابند این افزایش این نرخ رشد ادامه نخواهد یافت.

نرخ رشد جمعیت در پردیس

هدف گذاری جمعیتی پردیس سال 1401

اهداف اصلی ایجاد شهر جدید پردیس را می توان جذب سر ریز جمعیتی کلان شهر تهران، کاهش بار فعالیت اقتصادی آن، توسعۀ منطقه ای، استفاده از منابع طبیعی و توزیع بهینۀ جمعیت عنوان کرد.

بر اساس هدف گذاری جمعیتی صورت گرفته در چند سال گذشته قرار بر این بود که تا سال 1401 حدود 600 هزار نفر در این شهر ساکن شوند که این رشد جمعیت مستلزم فراهم آوردن زیر ساخت های مختلف فرهنگی و اجتماعی است.

البته تا طبق اعلام مسئولین تا خرداد سال 1400 بیش از 200 هزار نفر در شهر پردیس ساکن بودند که عدم توسعه کامل زیر ساخت ها را می توان یکی از عوامل عدم تحقق کامل هدف گذاری جمعیتی بیان کرد.

کاهش فشار جمعیتی کلان شهر تهران و کنترل نرخ رشد جمعیت بیش از حد آن از طریق جذب بخشی از سرریز جمعیت پایتخت یکی از اهداف جمعیتی ایجاد شهر پردیس است. اما نرخ رشد جمعیت در پردیس اکنون از تهران نیز پیشی گرفته، که با توجه به نیاز افراد ساکن در این شهرک به امکانات لازم برای زندگی باید با توسعۀ زیر ساخت ها هماهنگ شود.

عوامل عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در جذب جمعیت

بر اساس تحقیقات انجام شده در مورد نرخ رشد جمعیت شهر تهران و شهر های اطراف آن و همچنین میزان تحقق رشد جمعیت شهر جدید پردیس در حومه کلان شهر تهران می توان نتیجه گرفت که بیشتر جمعیت پیش بینی شده برای سکونت در این شهر جدید همانطور که در مقاله بهترین شهر جدید برای زندگی گفته شد، در سایر نقاط شهری اطراف پایتخت ساکن شده اند.

رشد جمعیت در پردیس نشان می دهد که عامل اصلی عدم تحقق هدف گذاری های جمعیتی برای این شهر، عدم توسعه زیر ساخت های لازم در هماهنگی با رشد سریع جمعیت آن است.

جذب سر ریز جمعیتی کلان شهر تهران یکی از مهمترین اهداف ایجاد شهر جدید پردیس بوده است که ایجاد و افتتاح فاز های مسکن مهر به توسعه سریع جمعیت این شهر کمک کرده است اما عدم توسعۀ زیر ساخت های ضروری برای زندگی همچون زیر ساخت های درمانی، آموزشی، حمل و نقلی و سایر زیر ساخت های لازم موجب کند شدن رشد جمعیت در پردیس و حتی معکوس شدن نرخ رشد آن در آینده خواهد شد.

مسکن مهر پردیس

مشکلات رشد جمعیت در پردیس

رشد جمعیت شهر پردیس موجب ایجاد تنوع قومیتی در آن شده است که بیشتر مربوط به ساخت و تحویل فاز های مسکن مهر در این شهر جدید است. اگر بستر های فرهنگی مناسب در این مورد فراهم نشود این فرصت می تواند تبدیل به تهدید شود.

با توجه به رشد بیشتر جمعیت این شهر نسبت به سایر شهر های استان تهران، یکی دیگر از مسائل، نبود نماینده مجلس مستقل برای این شهرستان است. تعیین نماینده ای مستقل برای این شهرستان در مجلس شورای اسلامی می تواند به حل معضلات رشد جمعیت در پردیس از طریق پیگیری مشکلات این شهر کمک کند.

پیش بینی رشد جمعیت در پردیس

با توجه به افزایش سرعت تکمیل واحد های مسکونی، زیرساخت های شهری و اضافه شدن فاز های جدید در این شهر پیش بینی می شود که جمعیت این شهر در سال های آینده باز هم افزایش پیدا کند.

با توجه اشتغال بسیاری از متقاضیان سکونت در شهر پردیس در پایتخت، با تکمیل مسیر مترو تهران به پردیس و تسهیل دسترسی به این شهر از این طریق تقاضا برای سکونت در این شهر و در نتیجه افزایش بیشتر جمعیت آن را موجب خواهد شد.

پیش بینی رشد جمعیت در پردیس نشان می دهد که با تکمیل واحد های مسکن مهر در این شهرک جمعیت آن به حدود 600 هزار نفر برسد.

سوالات متداول

نرخ رشد جمعیت شهر پردیس بسیار بالاتر از شهرهای بزرگ و حتی کلان شهری مانند تهران است. یکی از مهمترین عوامل این رشد نرخ جمعیت در شهر پردیس تفاوت قیمت بسیار آن با تهران بوده است

عوامل مختلفی موجب این نرخ رشد جمعیت بالا شده اند که نزدیکی به تهران، قیمت پایین تر مسکن، بهتر بودن آب و هوای پردیس نسبت به تهران و آینده نوید بخش سرمایه گذاری در آن را می توان از جمله این عوامل ذکر کرد.

طبق اعلام مسئولین تا خرداد سال 1400 بیش از 200 هزار نفر در شهر پردیس ساکن بودند.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه