تاریخچه تأسیس پردیس + فازهای 1تا11 آن

در مقاله تاریخچه تأسیس پردیس به تاریخچه شکل گیری این شهر می پردازیم. شهر جدید پردیس با ۴۲۰۰ هکتار وسعت در فاصله ۱۷ کیلومتری تهران قرار دارد و مرکز شهرستان پردیس در استان تهران است. ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا 1800 متر می‌ باشد.

شهر پردیس به عنوان یکی از شهرهای استان تهران از سمت شمال به رشته کوه البرز،‌ از سمت غرب به منطقۀ جاجرود، از جنوب به روستای كرشت، ‌سیاه سنگ و طاهر آباد و از شرق به بومهن محدود می ‌شود و مدت زیادی از تاریخ تأسیس آن نمی گذرد.

مطالعات اولیه در تاریخچه تأسیس پردیس

سال‌ های پیش از انقلاب قرار بود در محل کنونی شهر پردیس شهرکی تأسیس شود و این کار با ایجاد تأسیساتی در ورودی آن آغاز شد. با وقوع انقلاب عملیات ساختمانی در همان آغاز کار متوقف شد و سپس وزارت مسکن و شهر سازی در محل آن اقدام به طراحی و احداث شهر جدید پردیس کرد.

بنابراین تاریخچه تأسیس پردیس در عمل به بعد از انقلاب مربوط می شود و این شهر عمر زیادی ندارد. بر اساس مصوبۀ مورخ 20 اسفند 1364، هیئت محترم وزیران با توجه به سیاست ایجاد شهر های جدید با هدف رشد بی رویۀ جمعیت در کلان شهر هایی مانند تهران، مهار سرریز آنها و کنترل مهاجرت رو به داخل این شهرها در تاریخ 23 اسفند 1368 فرمان تأسیس شهر جدید پردیس را صادر کرد.

بر همین اساس عملیات جانمایی و تأسیس این شهر جدید برای مهار سرریز جمعیت کلان شهر تهران و کنترل جمعیت رو به رشد آن کمی بعد تر آغاز شد. تأسیس این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی و فاصله اندک آن با پایتخت از اهمیت خاصی برخوردار بود.

تاریخچه تأسیس پردیس را می توان تا تاریخ تصویب دستور ساخت آن پی گرفت، زیرا این مصوبه در حقیقت شروع پروژۀ بزرگ ساخت شهر پردیس بوده است.

تاریخچه تأسیس پردیس

تاریخ آغاز عملیات اجرایی

اگرچه مطالعات نخستین برای احداث شهر پردیس با نام مکان ‌یابی شهر جدید پردیس از سال ۱۳۶۵ و پس از ابلاغ مصوبۀ هیئت وزیران مبنی بر تأسیس آن آغاز گردید، اما شروع عملیات اجرایی تأسیس این شهر را می‌توان سال ۱۳۷۵ در نظر گرفت.

طرح نخستین در این زمینه در سال ۱۳۶۷ از سوی شرکت مهندسان مشاور توسعه و عمران ارائه گردید که پس از بررسی ‌های کارشناسی در سال ۱۳۶۸ در شورای عالی شهر سازی مورد تصویب قرار گرفت.

بر اساس مصوبۀ مذکور بخشی از جمعیت سرریز تهران که در آن زمان بالغ ‌بر سه میلیون نفر برآورد شده بود می بایست تا سال ۱۳۹۵ به شهر های جدید، از جمله شهر جدید پردیس، هدایت گردد.

مساحت شهر در مطالعات مقدماتی حدود ۲۰۰۰ هکتار برآورد شده و جمعیت ‌پذیری آن در چشم انداز این طرح تا حدود ۲۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شده بود که البته این پیش ‌فرض ‌ها بار ها در دوره‌ های بعدی تغییر پیدا کرد. شهر جدید پردیس بر اساس آخرین توسعۀ نهایی خود در زمان تدوین این مقاله مساحتی در حدود 4200 هکتار وسعت دارد.

تاریخچه تأسیس فازهای پردیس

در ادامه مقاله تاریخچه تأسیس پردیس به تاریخچه تأسیس تدریجی فازهای مختلف آن می پردازیم. مکان ‌یابی شهر پردیس در منطقۀ شهری تهران با توجه به شرایط طبیعی منطقه و اهداف دولت صورت گرفته که با توجه به موقعیت حساس شهر تهران به ‌عنوان پایتخت و مرکز سیاسی و اداری کشور از اهمیت ویژه ‌ای برخوردار است.

با وجود شروع عملیات اجرایی تأسیس این شهر در سال 1375 و توسعۀ بیشتر آن در قالب مسکن مهر پردیس در سال های بعد، عملیات اجرایی فاز های این شهر به تدریج آغاز و تکمیل شده اند و برخی از آنها نیز هنوز به طور کامل تأسیس نیافته اند. در شهر جدید پردیس و بر مبنای عملیات اجرایی ای که از سال 87 آغاز شده است، تا کنون 4 پروژۀ عمده در فاز 3 پردیس آغاز گردیده که طی آن مراحل آماده‌ سازی و ساخت قریب به 10 هزار واحد مسکونی به 4 پیمانکار عمده واگذار شده است.

تاریخچه تأسیس فازهای پردیس

چشم انداز تأسیس پردیس

در پایان تاریخچه تأسیس پردیس به چشم انداز تأسیس این شهر می پردازیم. با توجه به افزایش سرعت تکمیل واحد های مسکونی در فازهای جدید و قدیم این شهر،  تکمیل زیرساخت های شهری و اضافه شدن فازهای جدید به این شهر پیش بینی می شود که جمعیت این شهر در سال های آینده باز هم افزایش پیدا کند.

با توجه به اشتغال بسیاری از متقاضیان سکونت در شهر پردیس در پایتخت، احداث مسیر مترو تهران به پردیس و تسهیل دسترسی به این شهر از این طریق درخواست ها برای سکونت و سرمایه گذاری در آن افزایش یابد.

همانطور که ذکر شد یکی از اهداف اصلی آغاز تأسیس شهر پردیس جذب سرریز و کنترل جمعیت کلان شهر تهران بوده است بنابراین بر اساس مأموریت و چشم انداز تأسیس این شهر، پیش بینی می شود با تکمیل واحدهای مسکن مهر در این شهر، جمعیت پردیس به زودی تا حدود 600 هزار نفر افزایش پیدا کند.

سوالات متداول

جذب سرریز و کنترل جمعیت کلان شهر تهران بوده است بنابراین بر اساس مأموریت و چشم انداز تأسیس این شهر، پیش بینی می شود با تکمیل واحدهای مسکن مهر در این شهر، جمعیت پردیس به زودی تا حدود 600 هزار نفر افزایش پیدا کند.

شهر جدید پردیس با ۴۲۰۰ هکتار وسعت در فاصله ۱۷ کیلومتری تهران قرار دارد و مرکز شهرستان پردیس در استان تهران است. ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا 1800 متر می‌ باشد.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه