بررسی طرح بازنگری توسعه و عمران چهار شهر استان تهران

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از بررسی طرح بازنگری توسعه و عمران چهار شهر پردیس، اندیشه، کیلان و آبسرد خبر داد.

علی محمد فریادرس معاون شهرسازی و معماری در این خصوص گفت: بیست و هفتمین جلسه کار گروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد و طرح های بازنگری توسعه و عمران شهرهای پردیس، اندیشه، کیلان و آّبسرد مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت.

فریادرس در ادامه گفت: در مرحله اول طرح بازنگری چهار شهر مذکور، وضعیت موجود شهرها و حوزه نفوذ آنها بررسی و نرخ رشد جمعیت در افق طرح ده ساله آتی مصوب شد.


منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه